OM OSS

Norkirken Skedsmo er en lokal menighet på Skedsmokorset med tilhørighet i Normisjon – en landsdekkende organisasjon med over 70.000 medlemmer. Vi ønsker å være tilstede i nærmiljøet vårt, vi ønsker å bety noe for medmenneskene våre og i sentrum av alt ønsker vi å ha Jesus. Det skjer mye i Norkirken Skedsmo og vi liker at det er mye liv og røre. Vi har tilbud for folk i alle aldre og kirka vår er preget av nettopp det. Hos oss treffer du barnefamilier, godt voksne, ungdommer og eldre. Du er velkommen!

Adresse:
Norkirken Skedsmo
Furuholtet 11
2020 Skedsmokorset

Kontaktperson i styret:
Sigmund Danielsen
tlf. 997 45 807
epost: norkirkenskedsmo@gmail.com

Ungdomsleder (40% stilling)
Sigrid Flesjå Olsen
Tlf.: 93 41 48 53
epost: sigridfolsen@gmail.com

Utleie:
utleie.emmaus@gmail.com
kontaktperson: Berit Danielsen

Region:
Normisjon – Region Øst
Staffeldts gate 4, 0166 Oslo
Telefon: 22 98 60 70,
www.ost.normisjon.no

Hovedkontor:
Normisjon, Linstowsgt.3, Oslo
Postboks 7153 St. Olavs plass,
0130 Oslo
Telefon: 23 30 10 00,
www.normisjon.no

Ta kontakt!