REFILL

Annenhver fredag klokken 20:00 er det REFILL – dette er ungdomsmøtene i Norkirken. En vanlig REFILL inneholder litt tull og fjas, en tale, lovsang, bønnevandring og nattverd. Innimellom varierer vi formen på REFILL med å ha SlappAvREFILL, LovsangsREFILL eller Grill en Kristen. Etter hver REFILL åpner Cafilius og miljøteamet har alltid en gøy aktivitet eller konkurranse på lur! Visjonen til Acta Skedsmokorset er «Vi vil se ungdom bli møtt av Jesus, lære om Ham og leve med Ham» – gjennom bønn, lovsang, nattverd og godt fellesskap tror vi at REFILL er et viktig sted for å få påfyll av Gud til å leve som disipler i hverdagen.

«Vi vil se ungdom bli møtt av Jesus, lære om ham og leve med ham»

MØTE – LÆRE – LEVE