TWEENS

Hvis man er mellom 10 og 12 år, er man midt mellom barn og ungdom. Tweens-gruppa møtes hver gang det er Storsamling, med ledere fra Acta Skedsmokorset. Dette er en fin måte å bli kjent med hverandre og noen av ungdommene i kirka vår. Tweens’a er et viktig bindeledd mellom barnegruppene og ungdomsarbeidet. Er du mellom 10 og 12 år, er du hjertelig velkommen til Norkirken Skedsmo!

Det er ingen kommende hendelser på dette tidspunktet.

«Jeg heier på deg! Heier på deg å kjære venn!»