Digitale Storsamlinger

Digitale Storsamlinger

Som en følge av smitten i vår region fortsetter vi med digitale storsamlinger. Om ikke det blir mulig å samles fysisk, vil vi fortsette med månedlige digitale samlinger ut april.

Foreløpig planlagte samlinger
Søndag 21. februar
Søndag 21. mars
Mandag 5. april (2. påskedag)
Søndag 18. april.

Om det lar seg gjøre å møtes fysisk før, vil vi gå tilbake til vanlige storsamlinger.