Hør tidligere taler!

Fikk du ikke med deg søndagens tale, kan den høres her! Her ligger også flere tidligere taler fra Storsamlingene i Norkirken Skedsmo.