Storsamling i Korona-tiden

STORSAMLING 23. AUGUST
Endelig er det tid for storsamling igjen! Det blir fint å få samles om bibel, bønn, lovsang og nattverd. For at vi skal kunne gjøre dette på en trygg måte for alle som kommer, må vi gjøre noen tilpasninger.

FORHÅNDSPÅMELDING
Disse tilpasningene gjelder i første omgang på de to første storsamlingene (23. august og 13. september): Vi forhåndspåmelder oss. Dette gjør du ved å sende en SMS til 997 45 807 med navn på alle som kommer fra din husstand INNEN søndag 23. august kl 14:00. Dermed kan vi planlegge mht plass/avstand. Registrer deg og sprit hender når du kommer til Emmaus. Husk å holde avstand under innsjekkingen.

BARNEKIRKE
Det blir ikke barnekirke – vi vet at dette ikke er optimalt, men pga romstørrelsene vil vi ikke kunne opprettholde 1 meters avstand i barnesamlingene. I stedet vil det bli laget et enkelt aktivitetshefte til barna, og deler av innholdet i samlingen vil tilpasses barna. Foreldre må følge opp egne barn, slik at de holder 1 meters avstand.
For mange barn blir dette annerledes, men vi er familier fra ulike skoler og klasser, og derfor er det viktig med sosial avstand. Alle barn sitter med foresatte under samlingen, selv om man har venner i samme klasse/kohort på Storsamlingen

ANDRE ENDRINGER
Det blir ikke kveldsmat, men det vil bli servert kaffe/te/vann.
Måten vi feirer nattverd på vil bli endret. Det er ikke avklart ennå hvordan det blir.
Og sist, men kanskje viktigst, vi må alle følge FHIs råd: vi holder 1 meters avstand, har god håndhygiene, og vi blir hjemme hvis vi har noen form for symptomer på Covid 19.
For at vi skal kunne samles på en trygg måte og få plass til flest mulig, ber vi om forståelse for disse endringene. Vi gjør dette for å ikke bidra til smitte i en usikker situasjon. Forhåpentligvis kan vi gå tilbake til mer normal drift utover høsten, men vi vil i første omgang være føre var.