Våren som ble annerledes

Våren som ble annerledes

Her er litt informasjon fra styret i Norkirken Skedsmo om tiden fremover!

Korona-våren
Den siste utviklingen fra helsemyndighetene i henhold til å kunne drive «vår virksomhet» er at de ikke åpner for denne type aktivitet før etter 15. juni. Styret har derfor bestemt at hele vårsemesteret kanselleres. Vi håper og regner med at vi kan starte opp som planlagt til høsten. Dere får nærmere beskjed om dette.

Digitale samlinger og gudstjenester
I disse tider har de forskjellige kirkene i landet vårt vært flinke til å nå ut med sine tilbud gjennom forskjellige plattformer. Vi anbefaler den enkelte til å søke seg frem til der en føler «seg hjemme». Skulle du imidlertid trenge et tips anbefaler vi: www.storsalen.no

Høsten 2020
Dersom det gis grønt lys for virksomheten igjen, starter vi opp 23. august. Det blir dåpssamling 13. september og semesteret avsluttes 6. desember med grøtfest. Alle talere for høsten er nå på plass, og vi ser med glede frem til å møtes.