Bli medlem i Norkirken Skedsmo

Å bli medlem i Norkirken Skedsmo betyr ikke bare at navnet ditt havner i et register. Ved å bli medlem tydeliggjør du hvor du ønsker å ha ditt åndelig hjem
og bruke dine ressurser. 

I tillegg har du mulighet til å påvirke formelle prosesser.

Vi ønsker å være et fellesskap som har plass til hele livet.
Et fellesskap som tilbyr hvile – og tjeneste.

«Vi vil være et levende og inkluderende fellesskap med Jesus i sentrum» 

Ved å fylle ut skjemaet under, sier du ja til å motta nyhetsbrev og informasjon om medlemskap i Norkirken Skedsmo. Din informasjon vil bli lagret i vårt
medlemsregister så lenge du er medlem hos oss.

Medlemskap i Norkirken Skedsmo koster 250,- pr år
Kontonummer: 1615 04 01996 
Vipps: Norkirken Skedsmo – #11525

Merk overføringen med «Medlemskap»